Προσφορά!

Reactif 11M urine analysis strips 100 tests

11,50

Reactif 11 SL Εξετάσεις ούρων 11 παραμέτρων με αντιδραστήριες ταινίες ανάλυσης. 1. Αίμα (Ερυθροκύτταρα), 2. Πρωτεΐνες, 3.Κετόνες, 4. Τιμή Ph, 5. Ουροχολινογόνο, 6.Χολερυθρίνη, 7. Νιτρώδη άλατα, 8. Γλυκόζη, 9. Ειδικό βάρος, 10. Λευκοκύτταρα, 11.Ασκορβικό οξύ.

Περιγραφή

Reactif 11 SL Εξετάσεις ούρων 11 παραμέτρων με αντιδραστήριες ταινίες ανάλυσης. 1. Αίμα (Ερυθροκύτταρα), 2. Πρωτεΐνες, 3.Κετόνες, 4. Τιμή Ph, 5. Ουροχολινογόνο, 6.Χολερυθρίνη, 7. Νιτρώδη άλατα, 8. Γλυκόζη, 9. Ειδικό βάρος, 10. Λευκοκύτταρα, 11.Ασκορβικό οξύ.