Προσφορά!

CK-MB test – 302001

2,90

Ποιοτικός προσδιορισμός Ck-MB
(Διάγνωση εμφράγματος μυοκαρδίου)

Περιγραφή

Ποιοτικός προσδιορισμός Ck-MB
(Διάγνωση εμφράγματος μυοκαρδίου)